TNT Logo.jpg

1. Daytona International Speedway

1. Daytona International Speedway

2. Auto Club Speedway

2. Auto Club Speedway

3. Las Vegas Motor Speedway

3. Las Vegas Motor Speedway

4. ISM Raceway

4. ISM Raceway

5. Kansas Motor Speedway

5. Kansas Motor Speedway

6. Bristol Motor Speedway

6. Bristol Motor Speedway

7. Talladega Super Speedway

7. Talladega Super Speedway

8. Gateway Motorsports Park

8. Gateway Motorsports Park

9. Charlotte Motor Speedway

9. Charlotte Motor Speedway

10. Atlanta Motor Speedway

10. Atlanta Motor Speedway

11. Darlington Raceway

11. Darlington Raceway

XRS Logo - Transparent.png

1. Daytona International Speedway

1. Daytona International Speedway

2. Auto Club Speedway

2. Auto Club Speedway

3. Las Vegas Motor Speedway

3. Las Vegas Motor Speedway

4. ISM Raceway

4. ISM Raceway

5. Kansas Speedway

5. Kansas Speedway

6. Bristol Motor Speedway

6. Bristol Motor Speedway

7. Talladega Super Speedway

7. Talladega Super Speedway

8. Watkins Glen

8. Watkins Glen

9. Charlote Motor Speedway

9. Charlote Motor Speedway

10. Atlanta Motor Speedway

10. Atlanta Motor Speedway