TNT Logo.jpg

 1. Daytona International Speedway

1. Daytona International Speedway

 2. Auto Club Speedway

2. Auto Club Speedway

 3. Las Vegas Motor Speedway

3. Las Vegas Motor Speedway

 4. ISM Raceway

4. ISM Raceway

 5. Kansas Motor Speedway

5. Kansas Motor Speedway

 6. Bristol Motor Speedway

6. Bristol Motor Speedway

XRS Logo - Transparent.png

 1. Daytona International Speedway

1. Daytona International Speedway

 2. Auto Club Speedway

2. Auto Club Speedway

 3. Las Vegas Motor Speedway

3. Las Vegas Motor Speedway

 4. ISM Raceway

4. ISM Raceway

 5. Kansas Speedway

5. Kansas Speedway

 6. Bristol Motor Speedway

6. Bristol Motor Speedway