1 - Daytona International Speedway

1 - Daytona International Speedway

2 - Auto Club Speedway

2 - Auto Club Speedway

3 - Las Vegas Motor Speedway

3 - Las Vegas Motor Speedway

4 - ISM Raceway

4 - ISM Raceway

5 - Kansas Speedway

5 - Kansas Speedway

6 - Bristol Motor Speedway

6 - Bristol Motor Speedway

7 - Talladega Super Speedway

7 - Talladega Super Speedway

8 - Gateway Motorsports Park

8 - Gateway Motorsports Park

9 - Charlotte Motor Speedway

9 - Charlotte Motor Speedway

10 - Atlanta Motor Speedway

10 - Atlanta Motor Speedway

11 - Darlington Raceway

11 - Darlington Raceway

12 - El Dora Speedway

12 - El Dora Speedway

13 - Kansas Speedway

13 - Kansas Speedway

14 - Daytona International Speedway

14 - Daytona International Speedway

15 - Dover International Speedway

15 - Dover International Speedway

16 - Michigan International Speedway

16 - Michigan International Speedway

17 - Pocono Raceway

17 - Pocono Raceway

18 - Texas Motor Speedway

18 - Texas Motor Speedway

19 - Talladega Super Speedway

19 - Talladega Super Speedway

20 - Homestead Miami Speedway

20 - Homestead Miami Speedway